Tilbage til forsiden >>

Analyse og datapræsentation i StreamGIS

StreamGIS giver mulighed for tværgående annalyse af flere datasæt samt kortlægning af geografisk forankrede data.

 

Med StreamGIS er det muligt koble vandløbsdata til andre typer af data. I mange tilfælde vil det være en fordel at kunne koble vandløbstilstanden til f.eks matrikelkort, fredninger og vedligeholdelsesplaner for vandløbene.

 

De mange muligheder for at foretage dataudtræk i MapInfo gør det muligt at få et hurtigt overblik over andelen af vandløb som overholder målsætningen, samt hvor det bedst kan betale sig at foretage resteaureringstiltag.

 

StreamGIS giver mulighed for præsentation og dokumentation af vandløbsdata på kort og kan derigennem bidrage til formidlingen af vandløbenes faktiske tilstand samt resultaterne af eventuelle forbedringstiltag.

 

 


Om streamGIS >>

StreamGIS er en MapBasic baseret appikation til MapInfo til registrering, annalyse og præsentation af fysiske og biologiske vandløbsdata.


Dataregistrering i StreamGIS >>

StreamGIS giver en let og overskuelig platform til lagring af geografiske data om vandløbs fysiske og biologiske tilstand. Dataregistreringen i StreamGIS kan ske direkte i felten så senere indtastninger undgås. 


Analyse og datapræsentation >>

StreamGIS giver mulighed for tværgående annalyse af flere datasæt samt kortlægning af geografisk forankrede data.


Ydelser og tilbud >>

Udover appikationen StreamGIS tilbydes også rådgivning og feltarbejde i forbindelse med vurdering af tilstanden og forbedringspotentialet i vandløbssystemer. 

Holdet bag StreamGIS >>

StreamGIS er resultatet af et samarbejde mellem Naturfocus og Fiskeøkologisk Laboratorium og bygger på mange års erfaringer fra vandløbsbedømmelse og udvikling af MapInfo aplikationer.

For yderligere information

kontakt :

Christian B. Hvidt, Naturfocus

Telefon: 20 84 87 95

Mail

Eller

Per Gørtz, Fiskeøkologisk Laboratorium

Telefon: 49 21 03 70

Mail

 

 

 

 

StraemGIS.dk   -   Et samarbejde mellem Naturfocus  &  Fiskeøkologisk Laboratorium

StreamGIS er resultatet af et samarbejde mellem Naturfocus og Fiskeøkologisk Laboratorium. Målet med StreamGis har været at udvikle et effektivt, og overskueligt GIS værktøj til registrering af fysiske og biologiske vandløbsdata.

 

StreamGIS