Tilbage til forsiden >>

Indeksparametre - Fysisk Indeks

Indeksparametre knytter sig til den standardiserede karakteristik/beregning af fysisk kvalitet i Fysisk Indeks (DFI) på et repræsentativ 100 m parti af delstrækningen. Registreringen indbefatter forhold i kategorierne; strækningsparametre, vandløbsparametre og substratparametre. Desuden registreres supplerende parametre, iht. NOVANA-programmet i vandløb. I indekset karakteriseres den fysiske kvalitet på en skala 1-5 (dårlig - ringe - moderat - god - høj), hvor god og høj kvalitet i behandlingen som udgangspunkt vurderes som tilfredsstillende fysisk tilstand. På samme strækninger gives en subjektiv vurdering af den fysiske tilstand på samme skala 1-5 for en sammenholdelse og senere evaluering af indekset.

Indeksparametre knytter sig til den standardiserede karakteristik/

 

 

 

 


Om streamGIS >>

StreamGIS er en MapBasic baseret applikation til MapInfo til registrering, annalyse og præsentation af fysiske og biologiske vandløbsdata.


Dataregistrering i StreamGIS >>

StreamGIS giver en let og overskuelig platform til lagring af geografiske data om vandløbs fysiske og biologiske tilstand. Dataregistreringen i StreamGIS kan ske direkte i felten så senere indtastninger undgås. 


Analyse og datapræsentation >>

StreamGIS giver mulighed for tværgående annalyse af flere datasæt samt kortlægning af geografisk forankrede data.


Ydelser og tilbud >>

Udover applikationen StreamGIS tilbydes også rådgivning og feltarbejde i forbindelse med vurdering af tilstanden og forbedringspotentialet i vandløbssystemer. 

Holdet bag StreamGIS >>

StreamGIS er resultatet af et samarbejde mellem Naturfocus og Fiskeøkologisk Laboratorium og bygger på mange års erfaringer fra vandløbsbedømmelse og udvikling af MapInfo aplikationer.

For yderligere information

kontakt :

Christian B. Hvidt, Naturfocus

Telefon: 20 84 87 95

Mail: Skriv til Naturfocus

Eller

Per Gørtz, Fiskeøkologisk Laboratorium

Telefon: 49 21 03 70

Mail: Skriv til Fiskeøkologisk Lab.

 

 

 

StraemGIS.dk   -   Et samarbejde mellem Naturfocus  &  Fiskeøkologisk Laboratorium

StreamGIS er resultatet af et samarbejde mellem Naturfocus og Fiskeøkologisk Laboratorium. Målet med StreamGis har været at udvikle et effektivt, og overskueligt GIS værktøj til registrering af fysiske og biologiske vandløbsdata.

 

StreamGIS