Tilbage til forsiden >>

Om StreamGIS

StreamGIS er en MapBasic baseret aplikation til MapInfo til registrering, annalyse og præsentation af fysiske og biologiske vandløbsdata.

 

Baggrunden for at udvikle StreamGIS var at lave et værktøj som sikre brugervenlighed, sikre et stort overblik over de indsamlede data, giver mulighed for tværgående analyser og som letter forvaltningen i forhold til vandrammedirektivets bindende mål for vandløbskvaliteten.

 

 

StreamGIS er udviklet med udgangspunkt i en gennemgang og kortlægning af 770 kilometer målsatte vandløb i Hjørring Kommune hvor det skulle løse opgaver som:

 

Kortlægge og præsentere status over fysisk og biologisk tilstand i 770 km. målsat vandløb

 

Vurdere nødvendige og mulige tiltag for at bringe de pågældende vandløb i god fysisk kvalitet

 

Potentialet for at opnå en god fysisk vandløbskvalitet

 

Udover disse opgaver giver StreamGIS også mulighed for at samkøre de registrerede vandløbsdata med andre MapInfo registrerede geografiske informationer

StreamGIS er et dynamisk og fleksibelt værktøj med mulighed for at tilpasses de aktuelle behov.

 

 


Om StreamGIS >>

StreamGIS er en MapBasic baseret aplikation til MapInfo til registrering, annalyse og præsentation af fysiske og biologiske vandløbsdata.


Dataregistrering i StreamGIS >>

StreamGIS giver en let og overskuelig platform til lagring af geografiske data om vandløbs fysiske og biologiske tilstand. Dataregistreringen i StreamGIS kan ske direkte i felten så senere indtastninger undgås. 


Analyse og datapræsentation >>

StreamGIS giver mulighed for tværgående annalyse af flere datasæt samt kortlægning af geografisk forankrede data.


Ydelser og tilbud >>

Udover applikationen StreamGIS tilbydes også rådgivning og feltarbejde i forbindelse med vurdering af tilstanden og forbedringspotentialet i vandløbssystemer. 

Holdet bag StreamGIS >>

StreamGIS er resultatet af et samarbejde mellem Naturfocus og Fiskeøkologisk Laboratorium og bygger på mange års erfaringer fra vandløbsbedømmelse og udvikling af MapInfo aplikationer.

For yderligere information

kontakt :

Christian B. Hvidt, Naturfocus

Telefon: 20 84 87 95

Mail: Skriv til Naturfocus

Eller

Per Gørtz, Fiskeøkologisk Laboratorium

Telefon: 49 21 03 70

Mail: Skriv til Fiskeøkologisk Lab.

 

 

 

 

StraemGIS.dk   -   Et samarbejde mellem Naturfocus  &  Fiskeøkologisk Laboratorium

StreamGIS er resultatet af et samarbejde mellem Naturfocus og Fiskeøkologisk Laboratorium. Målet med StreamGis har været at udvikle et effektivt, og overskueligt GIS værktøj til registrering af fysiske og biologiske vandløbsdata.

 

StreamGIS