Tilbage til forsiden >>

Velkommen til StreamGIS.DK

Med implementeringen af vandrammedirektivet og fastsættelsen af bindende mål for kvaliteten af vores vandmiljø er der øget fokus på kendskabet til dets tilstand og hvilke tiltag der er nødvendige for at opnå den ønskede forbedring.

Et vigtigt redskab i den fremtidige forvaltning af vores vådområder er gode, effektive og overskuelige værktøjer til beskrivelse af den aktuelle tilstand samt hvor potentielle tiltag giver den ønskede effekt. 

StreamGIS er et nyudviklet værktøj til beskrivelse af de aktuelle fysiske og biologiske forhold i vores vandløb. Det giver mulighed for en let registrering af de indsamlede data, et stort overblik og mulighed for at vurdere hvor indsatsen bør sættes ind for at opnå det ønskede resultat.

StreamGIS er et MapInfo baseret værktøj som gør det mulighed at registrere og lagre de indsamlede data direkte i felten og sidenhen giver mulighed for at analysere de indsamlede data sammen med andre MapInfo baserede geografiske data.

Udover en brugeraftale og medfølgende service med hensyn til StreamGIS har vi stor erfaring med indsamlingen af vandløbsdata og tilbyder derfor gerne denne tjeneste sammen med konsulenttjenesten i forbindelse med StreamGIS.

StreamGIS er blevet til på baggrund af års erfaring indenfor bedømmelse af vandløbs fysiske og biologiske tilstand kombineret med en stor passion for udviklingen af brugervenlige GIS værktøjer.

Se et eksempel fra Hjørring Kommune

StreamGIS er resultatet af et samarbejde mellem Naturfocus og Fiskeøkologisk Laboratorium og bygger på mange års erfaringer indenfor miljøovervågning, implementering af restaureringsprojekter samt digital afrapportering og analyse af de indsamlede data.

 

 

 

 


Om streamGIS >>

StreamGIS er en MapBasic baseret applikation til MapInfo til registrering, annalyse og præsentation af fysiske og biologiske vandløbsdata.


Dataregistrering i StreamGIS >>

StreamGIS giver en let og overskuelig platform til lagring af geografiske data om vandløbs fysiske og biologiske tilstand. Dataregistreringen i StreamGIS kan ske direkte i felten så senere indtastninger undgås. 


Analyse og datapræsentation >>

StreamGIS giver mulighed for tværgående annalyse af flere datasæt samt kortlægning af geografisk forankrede data.


Ydelser og tilbud >>

Udover applikationen StreamGIS tilbydes også rådgivning og feltarbejde i forbindelse med vurdering af tilstanden og forbedringspotentialet i vandløbssystemer. 

Holdet bag StreamGIS >>

StreamGIS er resultatet af et samarbejde mellem Naturfocus og Fiskeøkologisk Laboratorium og bygger på mange års erfaringer fra vandløbsbedømmelse og udvikling af MapInfo applikationer.

For yderligere information

Kontakt :

Christian B. Hvidt, Naturfocus

Telefon: 20 84 87 95

Mail: Skriv til Naturfocus

Eller:

Per Gørtz, Fiskeøkologisk Laboratorium

Telefon: 49 21 03 70

Mail: Skriv til Fiskeøkologisk Lab.

 

 

 

 

StraemGIS.dk   -   Et samarbejde mellem Naturfocus  &  Fiskeøkologisk Laboratorium

StreamGIS er resultatet af et samarbejde mellem Naturfocus og Fiskeøkologisk Laboratorium. Målet med StreamGis har været at udvikle et effektivt, og overskueligt GIS værktøj til registrering af fysiske og biologiske vandløbsdata.

 

StreamGIS