Tilbage til forsiden >>

Ydelser og tilbud.

Udover aplikationen StreamGIS tilbydes også rådgivning og feltarbejde i forbindelse med vurdering af tilstanden og forbedringspotentialet i vandløbssystemer. 

I forbindelse med kortlægning af vandløbstilstanden kan vi tilbyde en række ydelser.

§  Applikationen StreamGIS til MapInfo samt rådgivning og videreudvikling af værktøjet.

§  Rådgivning omkring udstyr og teknik til feltregistrering af vandløbsdata.

§  Udførelse af feltarbejde.

§  Totalløsning hvor vi foretager feltarbejde, dataregistrering og afrapportering af de indsamlede data.

I forbindelse med vores totale kortlægning af målsatte vandløb i Hjørring Kommune har vi opnået værdifulde erfaringer omkring indsamling, håndtering og afrapportering af vandløbsdata.   

I er altid velkomne til at kontakte os for en uforpligtende snak om hvad vi kan tilbyde og om hvordan mulighederne i StreamGIS kan opfylde jeres behov.

 


Om streamGIS >>

StreamGIS er en MapBasic baseret applikation til MapInfo til registrering, annalyse og præsentation af fysiske og biologiske vandløbsdata.


Dataregistrering i StreamGIS >>

StreamGIS giver en let og overskuelig platform til lagring af geografiske data om vandløbs fysiske og biologiske tilstand. Dataregistreringen i StreamGIS kan ske direkte i felten så senere indtastninger undgås. 


Analyse og datapræsentation >>

StreamGIS giver mulighed for tværgående annalyse af flere datasæt samt kortlægning af geografisk forankrede data.


Ydelser og tilbud >>

Udover applikationen StreamGIS tilbydes også rådgivning og feltarbejde i forbindelse med vurdering af tilstanden og forbedringspotentialet i vandløbssystemer. 

Holdet bag StreamGIS >>

StreamGIS er resultatet af et samarbejde mellem Naturfocus og Fiskeøkologisk Laboratorium og bygger på mange års erfaringer fra vandløbsbedømmelse og udvikling af MapInfo aplikationer.

For yderligere information

Kontakt :

Christian B. Hvidt, Naturfocus

Telefon: 20 84 87 95

Mail: Skriv til Naturfocus

Eller:

Per Gørtz, Fiskeøkologisk Laboratorium

Telefon: 49 21 03 70

Mail: Skriv til Fiskeøkologisk Lab.

 

 

 

 

StraemGIS.dk   -   Et samarbejde mellem Naturfocus  &  Fiskeøkologisk Laboratorium

StreamGIS er resultatet af et samarbejde mellem Naturfocus og Fiskeøkologisk Laboratorium. Målet med StreamGis har været at udvikle et effektivt, og overskueligt GIS værktøj til registrering af fysiske og biologiske vandløbsdata.

 

StreamGIS